top of page

(Pegomya solennis)

"אנתומיית האמיך"

נבירה בעלים היא התנהגות שהתפתחה במקביל בכמה קבוצות חרקים שונות. בכל פעם התקבלה התנהגות מעט שונה.
בעוד שזחלי זבובים ועשים רבים יוצרים את מנהרותיהם לבד, זחלי האנתומית Pegomya solennis חיים ביחד ומשתפים ביניהם פעולה. ביצי זבוב זה מוטלות בקבוצות, על צמחים ממשפחת הארכוביתיים (כאן, אמיך קוצני). תחילה הזחלים יוצרים מנהרה ארוכה בין שכבות העלה, ומאוחר יותר מתפרשים ואוכלים לעצמם היכל רחב. כאן אפשר לראות ששה מהם, מוצללים בחלק העליון של ההיכל.
בעת הצורך, הזחלים יכולים אף לצאת ממנהרתם ולהיכנס לפונדקאי אחר - כישרון נדיר בין נוברי עלים, שלרוב נוטים להיות חסרי אונים באוויר הפתוח.
מסוף רעננה, כפר-סבא, 1.2023

bottom of page