top of page

(Pelophylax bedriagae)

צפרדע הנחלים

כמו דו-חיים רבים אחרים, צפרדע הנחלים (Pelophylax bedriagae) לעולם לא באמת מפסיקה לגדול, גם אם קצב גדילתה מאט עם הזמן. הבגרות המינית מגיעה איפה-שהוא בין גיל שנה לגיל ארבע (תלוי באוכלוסיה, בין השאר). לצפרדעים רבות נכונות שנתיים-שלוש של חיי בגרות, אך יש ביניהן המגיעות לגיל 12*. בזכות חיים ארוכים אלה של גדילה אטית אנחנו פוגשים לפעמים בצפרדעים גדולות במיוחד. צפרדעים אלה הגיעו לגודל בו הן יכולות לבלוע בשלמותן צפרדעים בוגרות קטנות יותר!
כך עושה הצפרדע שפגשנו בסיור האחרון. בהתחשב בכך שצפרדעים הן בין החיות הבינוניות-בגודלן הנפוצות ביותר בביצה, רק הגיוני להשתמש בהן כבמקור מזון.
ביצת פולג, 7.2021
*אני מרגיש שאפשר לעשות מזה סטריפ של "קומיקס ציפורים", חוץ מעניין הציפורים.

bottom of page