top of page

(Perlamantis alliberti)

גמל-שלמה פניני

גמלי-שלמה נחשבים לסדרה "שמרנית", שנשארה עם אותה צורת גוף בסיסית לאורך עשרות מיליוני שנים, כאשר אפילו גמלי-שלמה "משונים" הם לרוב אותה צורה כללית בתוספת קוצים, קרניים וצבעים בוהקים. כנראה שגמל-שלמה פניני (Perlamantis alliberti) לא קיבל את המזכר הזה, שכן הוא יכול להידמות לכל-מיני דברים, אך בהחלט לא לגמל-שלמה קלאסי. זהו מפגשי הראשון עם יצור מיוחד וזריז זה.
חולות אשדוד, 6.2020

bottom of page