top of page

(phoretic mites)

אקריות פורטיות

הדבורה היחידאית הזאת, מהסוג אוסמיה (Osmia), נושאת על גופה עשרות אקריות פורטיות (phoretic mites). מטרת שהותן על הדבורה אינה להיזון ממנה, אלא לעבור בין שטחי שיחור מרוחקים. רבות מהאקריות הפורטיות הן טורפות, העוזרות לפטור את קני הדבורים וסביבתם מטפילים. מצד שני, יש בין האקריות הפורטיות גם לא מעט גנבות מזון, הגוזלות לחם דבורים יקר מפיהם של זחלים רעבים. וגם ההסעה באה עם מחיר. אמנם הדבורה לא תרגיש בכמה אקריות, שעלו עליה כשהיא ביקרה באיזו תפרחת, אך לפעמים מספר הטרמפיסטיות מגיע למאות - עד כדי כך שהדבורה תתקשה לעוף, או פשוט לא תצליח להמריא.
אני תוהה אם האוסמיה הזאת עפה ככה, עם האקריות על הכנפיים שלה, או שהן עלו לשם רק לזמן שנת הלילה?
גינת הבר, כפר-סבא, 4.2022

bottom of page