top of page

(Phyllosiphon arisari)

פילוסיפון הלופית

משהו לא בסדר עם עלי הלופית המצויה (Arisarum vulgare). האם טפטפו עליה רעל? אולי חרקים מצצו את לשדה? האשם בפעם הזאת הוא טפיל ספציפי של לופיות: Phyllosiphon arisari.
טפיל, אמרת? אז זאת פטריה, אולי וירוס? האמת היא שטפילים, כל הטפילים, התפתחו מיצורים "חופשיים", שלא עסקו בטפילות. וישנה אמת נוספת: טפילות היא דרך חיים שהופיעה במגוון גדול של יצורים חיים - החל מסרטנים ועד עצי מחט. הטפיל במקרה שלנו שייך למערכת האצות הירוקיות (Chlorophyta) והוא קרוב משפחה רחוק של האצות דמויות החסה שאנחנו רואים על הסלעים בחוף הים.
מחזור חיי היצור המדובר הוא כזה: הטפיל מדביק את הלופית ויוצר את הכתמים הצהובים בעלים, אותם הוא ממלא בשלוחות דמויות תפטיר. באופן מעניין, תחילה אין בטפיל כלורופיל, אך כשהוא מגיע לשלב ייצור הנבגים, הוא מתחיל בפוטוסינתזה והכתם מתחיל להוריק - מה שיוצר את האשליה שהעלה מבריא. האשליה נשברת כאשר העלה מת ומשחים ורק הכתמים נשארים ירוקים. בתגובה למגע עם מים, הנבגים משתחררים לסביבה החיצונית ובנקודה הזאת הם יכולים להדביק לופיות חדשות.
מחקר* שהתפרסם לאחרונה משייך את הסוג Phyllosiphon לסדרה של אצות ירוקיות חד-תאיות, בהן לא מעט מינים הגדלים כאפיפיטים על-פני צמחי יבשה. החוקרים מציעים את אורח-החיים הנ"ל כצעד אפשרי שהוביל להתפתחות של טפילות בסוג זה: מעבר מחיים קשים על-פני השטח, לחיים בסביבה מימית עשירה בתוך עלי הפונדקאי.
לסיכום, אגיד שאני ממש שמח. לא בשביל הלופית, אלא כי פתרתי תעלומה שהטרידה אותי במשך שנתיים. וגם הכרתי יצור חדש ומוזר.
כפר-סבא, 2.2021

*המחקר:

bottom of page