top of page

(Puccinia lagenophorae)

חלדון הסביון

"זרוע התמנון" הזאת היא העפץ של חלדון הסביון (Puccinia lagenophorae), פטריה טפילית המתמחה במשפחת המורכבים. כמו שקורה לעתים עם פטריות, מחזור-החיים של החלדון כולל מספר שלבים ומייצר מספר סוגי נבגים. השלב בתמונה הוא שלב הכוסיות, ובו הפטריה מייצרת נבגי כוסיות (aesciospores) דו-גרעיניים, שהם תוצאה של התלכדות שני "זוויגים" של הפטריה.
החלדון לא הורג או מעקר את הצמח, כמו שעושות פטריות טפילות אחרות, אך הוא מחליש אותו, ולכן נחשב למזיק. אף שגם הסוג חלדון וגם הסוג סביון הם אורגניזמים מקומיים, חלדון הסביון עצמו הוא פולש מאוסטרליה, שהגיע במהלך המאה ה-20.
בתגובות, תמונה נוספת של העפצים היפים.
כפר-סבא, 1.2021

bottom of page