top of page

(Pyrrhocoris apterus)

אדמון מצויר

אדמונים מצויירים (Pyrrhocoris apterus) מתחממים, כהרגלם בימי חורף, על חפץ כהה.
אף ששמם המדעי מיתרגם בערך כ"פשפש אש חסר כנפיים", אפשר לראות שלצעיר יש ניצני כנפיים, ולבוגר כנפיים של ממש. עם זאת, הן קצרות ומנוונות, ורק מצביעות אל עבר רחוק בו אבות האדמונים יכלו לעוף.
כפר-סבא, 1.2020
***
אדמון מצוייר ( Pyrrhocoris apterus ), נימפות ובוגרים בהתקבצות.
פשפשים (וחרקים רבים אחרים) מפרישים פרומון התקבצות - חומר נדיף המושך אחרים מבני-מינם ויוצר את ה"להקות" האלה שאנחנו רואים לעתים בטבע. הסיבות האבולוציוניות לכך אינן ברורות תמיד. לפעמים מדובר בנקודה מועדפת מבחינת הימצאות מזון. במקרים אחרים (אולי במקרה הזה) מדובר בנקודה טובה כדי להתחמם בשמש החורפית. יש טענות לכך שהתקבצות עוזרת להגנה. אבל אדמונים אינם אכילים במיוחד וכתם הצבע שההתקבצות יוצרת רק יחשוף אותם במקרה ויש איזו חיה שניזונה מהם.
אני חושב שיש פה משתנה של אקראיות: אדמון אחד מריח אדמון אחר, שסתם טייל לו לתומו. האדמון מצטרף לאחיו, "כי אולי הוא מצא משהו טוב" (כאינסטינקט, לא כמחשבה) וכעת הריח שלהם ביחד חזק יותר ומושך עוד ועוד אדמונים. האדמון הראשון לא מצא מזון או הגנה, אבל תגובת השרשרת התרחשה וההתקבצות נוצרה כי הוא הריח מלכתחילה קצת כמו פרומון.
זה כמו האיש ההוא שעומד בתור לכלום, אבל אנשים מצטרפים לתור בהנחה שהם יקבלו משהו.
גבעת האירוסים בראשל"צ, 12.2016
***
בספרו 'אלים אמריקאיים' ניל גיימן נזכר במשל הבא:
נווד הבורח מטיגריסים אוכלי אדם נופל מצוק ומצליח לתפוס באמצע הדרך בדרגש סלע. הוא נאחז בכל כוחו. מלמעלה ומלמטה הוא רואה מוות בטוח, אך לידו על הדרגש הוא מבחין, במרחק הושטת יד, בשיח תות-שדה פראי.
מה על האיש לעשות במקרה כזה?
התשובה: לאכול מהתותים.
גם האדמון המצוייר (Pyrrhocoris apterus) הזה תלוי על בלימה (אם כי הסכנות לחייו אינן כה גדולות). מה הוא בוחר לעשות? למתוח את החדק ולאכול את הזרע שברשותו.
אין לו חוש אירוניה, וכנראה גם לא סדר עדיפויות ברור. ואולי זה לטובתו. ליפול הוא יוכל אחר-כך, על בטן מלאה.
כפר-סבא, 11.2022

bottom of page