top of page

(Rhodometra sacraria)

מודד הארכובית

מודד הארכובית (Rhodometra sacraria) הוא עש קטן ונפוץ, המזוהה בקלות בזכות הפסים האדמדמים על כנפיו. הוא מצוי בכל מקום בו צומחים פונדקאיו: צמחים ממשפחת הארכוביתיים, בעיקר ארכובית וחומעה. מכיוון שחלק מאלה גדלים בכל מקום, ניתן לראות את המודד בשדות, בבתות, וגם בעיר.
לצערנו, קשה להבחין בו, בעודו נח על העשב. לרוב אנו רואים את מודד הארכובית רק אחרי שהחרדנו אותו ממקומו, וכעת הוא כמעט אף פעם לא יאפשר לנו להתקרב ולהביט בו.
כמעט אף פעם, אבל זה דווקא איפשר לי.
רעננה, 8.2018
***
מודד הארכובית (Rhodometra sacraria) הוא הזוכה הגדול מן ההפקר. במקום מגוון הצמחים ומגוון החרקים שחיו עליהם בעבר, שדות בור מופרעים רבים בשולי העיר מציגים בעיקר סבך אינסופי של ארכובית שבטבטית (Polygonum equisetiforme). והחי, בהתאם, הופך מורכב בעיקר מטורפיו של צמח זה. וכך טיפס המודד העדין והפך לפרפראי הנפוץ ביותר בשדה.
הוד-השרון, 10.2021
***
הערב ב"מדריך ארצות החמרה לסיורי לילה": מודד הארכובית (Rhodometra sacraria).
העש הקטן הזה נפוץ וקל לזיהוי. ניתן לראותו פעיל בלילה, ובמהלך היום אפשר לאתרו נח עם כנפיים מקופלות על עשבים. רבים מאוהבי הטבע שכאן יזהו אותו לפי מראהו, אך לא בשמו.
אני מרגיש כי שמות עוזרים לי להכיר את העולם. עד שלמשהו יש שם, יכול להיות לו קיום ערטילאי במוחי, אך משלמדתי איך הוא נקרא, הוא הופך למוחשי ומוגדר. כשאני רואה מודד ארכובית, הוא מופיע בזכרוני כישות, המתקשרת ישר אל הפעמים האחרות בהן פגשתי בו ולכל מה שלמדתי אודותיו. כך נבנית אצלי תמונה מורכבת ובהירה יותר של אותה ישות. מכיוון ששמות מסדרים עבורי את המידע, הם גם מאפשרים לי לקלוט יותר ממנו.
כשהייתי ילד, לא הייתה לי גישה למידע בהיר על הטבע סביבי, והרבה מהעושר של שדות באר-יעקב התקיים כערפל במוחי. גילוי אנציקלופדיית "החי והצומח" בכיתה ו', ומאוחר יותר גם מדריכים ומגדירים אחרים, הפכו את הטבע לדבר חד יותר, כאילו הרכבתי משקפיים אחרי חיים של קוצר-רואי.
אני מקווה שמדריך סיורי הלילה (שייצא במהלך השנה הקרובה) יוכל לתת את השירות הזה עבור אחרים.
*
מה שלמדתי בזמן הציור הזה: מעולם לא הבחנתי בשתי הנקודות על כנפי המודד. הפסים תמיד בלטו לעיני, אך לא הנקודות.

bottom of page