top of page

(Scabiosa argentea)

תגית קיצית

זה נכון שאפשר לארוז את הזרעים שלך בהלקט מסודר כמו של הצבעוני, משל היו קרקרים באריזת חיסכון, אבל התגית הקיצית (Scabiosa argentea) משקיעה יותר בצאצאיה, ומציידת כל זרע במצנח אישי משוכלל.
צורת ההגשה המפוארת, המתחרה בפרח עצמו, היא רק פועל יוצא של האופן בו מספר מקסימלי של הזרעונים הללו מסתדרים על-גבי מצעית משותפת אחת.
וזה המקום להזכיר שבעוד שבועיים אנחנו מקיימים סיור לילה בשמורה.

שמורת שיטה מלבינה ישרש, מרחבי-רחובות, 7.2021

bottom of page