top of page

(Scantius forsteri)

אדמון שחור

אחרי שהכרנו את "החבילה הבסיסית" של יצורים בסביבתנו, אפשר להמשיך ולהעמיק. האדמון המצוייר (Pyrrhocoris apterus) הוא אחד מהחרקים המזוהים ביותר. ההיכרות איתו פותחת לנו דלת אל מגוון המינים של הפשפשים. בשמאל התמונה, למשל, נראה אדמון שחור (Scantius forsteri) - פשפש קטן ממוצא אפריקאי, אותו ניתן למצוא לפעמים באותן סביבות כמו האדמון המצויר. גם בלי לדעת דבר עליו, מי שמכיר את האדמון המצויר יבין שזה משהו אחר. עכשיו דרושה רק קצת סקרנות כדי לצאת למסע גילוי כדי לראות כמה עוד מינים של פשפשים וחרקים אחרים מסתתרים באחו.
בריכת חורף מכון הרישוי, חולון, 2.2020

bottom of page