top of page

(Sixalix arenaria)

נזרית חופית

השלמוניים* (Dipsacaceae) מזוהים בקלות בזכות פירותיהם המקובצים, המורכבים מזרעים שנראים כמו כדורי בדמינגטון. בין אלה, ניתן לזהות את הנזרית החופית (Sixalix arenaria) בזכות זה שפירותיה אינם עגולים או פחוסים, כרגיל במשפחה, אלא מוארכים. פריחה והבשלה של עשב זה, הנפוץ בקרקעות חוליות בדרום הים התיכון, מתרחשת בימי סוף האביב ברחבי מישור-החוף.
מדרון הרכבת (שהגיע הזמן להכריז כשמורה עירונית), באר-יעקב, 5.2021
*היום השלמוניים נכללים כתת-משפחה במשפחת היערתיים (Caprifoliaceae), אבל עם התכונות המיוחדות הרבות שלהם כנראה שנמשיך להתייחס אליהם בלשון הדיבור כאל משפחה עצמאית.

bottom of page