top of page

(Syritta pipiens)

רחפן סיריטה

הרחפן Syritta pipiens מצטיין ברגליים אחוריות מעובות, המותאמות לאחיזה. הזכר משתמש בהן לאחיזה בנקבה, בזמן ההזדווגות. איננו יודע למה הנקבה (בתמונה) משתמשת בהן.
זהו הנפוץ בין מיני ה-Syritta. הוא מצוי ברחבי העולם הישן, וכיום מתקיים כפולש גם באמריקה.
הזחלים הקטנים חיים בעיקר בחומר צמחי נרקב, וניזונים ממנו, אם כי לעתים נדירות מאוד נמצאים גם בפגרים. פעילות האדם, המייצרת כמויות גדולות של פסולת - ובמיוחד צואת חיות משק - היטיבה עם הזבוב הזה, שהפך למאביק שכיח בטבע העירוני ובכפר.

גבעת יוספזון (צוק התחנה המרכזית), רחובות, 3.2022

bottom of page