top of page

(Telescopus fallax)

עין-חתול חברבר

בסיור בגבעות תל-יצחק מצאנו נשל, שתחילה נחשד כשייך לזעמן זיתני, אך לבסוף זוהה על-ידי רמי ויינשטוק כעורו של עין-חתול חברבר (Telescopus fallax).
נחש זה, מין לא גדול במשפחת הזעמניים, הוא תת-ארסי, פעיל לילה, הניזון מלטאות. הוא אינו נדיר מאוד, אך בזכות פעילותו הלילית אין פוגשים בו באותה התכיפות כמו שפוגשים בנחשים שכיחים אחרים. עין-חתול חברבר הוא בראש ובראשונה נחש של חורש ובתה, הנפוץ בצפון-מזרח הים התיכון, ומזרחה לקווקז והסהר הפורה. באופן מעניין, עין-חתול חברבר מתועד גם ממלטה, אך לא מצפון אפריקה או דרום איטליה. יכול להיות שהובא לשם בעזרת האדם.
תפוצת עין-החתול החברבר מתרחבת לאחרונה צפונה, ותועדה מאתרים חדשים באזרבייג'ן ובבולגריה. בשני המקרים, נחש זה מתואר כחובב אדם, המנצל אזורים פרווריים ועמקים בהם נכרת היער, כדי לחדור לסביבות בהן לא הייתה לנחש הקטן דריסת-רגל לפני-כן.
אני חושש, כי עם התרחבות המין צפונה, תצטמצם תפוצתו בדרום, וישראל, בגבול הדרומי של התפוצה, תאבד את הנחש היפה הזה.
גבעות תל-יצחק דרום, 8.2022

bottom of page