top of page

(Tetranychidae)

אקריות קורים

שימו לב לפרטים הקטנים.
אקריות קורים (משפחת Tetranychidae) על סולנום שחור (Solanum nigrum). אקריות הקורים שייכות לסדרה הכי פחות פופולרית בין העכבישנים: האקריות - הכוללות את הקרציות, קרדיות האבק, קרדיות הסקביאס ורבים אחרים. רובן של האקריות הן טפילות, אם כי קיימים גם מינים טורפים. אקריות הקורים הן טפילות על צמחים ונחשבות למזיקות חקלאיות. הן טוות רשתות משי משותפות, המגינות עליהן מפני אויביהן הטבעיים - אקריות טורפות. רשתות המשי עלולות לגרום לבלבול ביניהן לבין קרוביהן הרחוקים: העכבישים.
אקריות קורים אינן מזיקות לנו ישירות, אך עלולות לפגוע בצמחי בית. ניתן להבדיל את רשתותיהן מרשתות עכבישים, בכך שהרשתות אינן פרושות לרוחב כדי לתפוס טרף, אלא מקיפות את חלקי הצמח בהן רועות האקריות, כדי למנוע גישה אליהן.

מכון וייצמן, רחובות, אוגוסט 2015
***
אנחנו רגילים להתייחס לעכבישנים כאל טורפים. זה נכון כמובן לגבי עכבישים, עקרבים, עקרבישים, זוטקרבים, עכשובים ועכבישנים רבים אחרים. מצד שני, בין על-סדרת האקריות ניתן למצוא מגוון גדול יותר של אורחות-חיים מאשר בכל שאר העכבישנים יחדיו. אקריות הקורים (Tetranychidae) למשל הן טפילות צמחים הניזונות, בדומה לפשפשים, מתוכן תאי העלה. מושבותיהן מתאפיינות במטווי משי עדינים הנמתחים על-פני נופו של הפונדקאי. מעניין לציין שאברי טויית המשי באקריות אלה אינם ממוקמים בבטן (כמו אצל העכבישים) אלא בבחנינים.
אקריות קורים הן אקריות בינוניות בגודלן - מה שאומר שהן בקושי נראות לעין. צמחי הבזיליקום שלי (בתמונה) מלאים באינספור אקריות, שלולא המטווים וסימני העקה של הצמח לא הייתי מבחין בהן. אני עדיין שוקל את הצעדים שלי. הפתרון הכי ידידותי וייעודי הוא אקריות טורפות - שכן גם בין עכבישנים אלה יש טורפים רבים, כולל גם המתמחים באקריות צמחוניות. בהיעדר מקור זמין לאויבים טבעיים שכאלה, כנראה שאצטרך לעבור לתוכנית ב': לאכול את הבזיליקום לפני שהאקריות יקלקלו אותו סופית.
כפר-סבא, 9.2020

bottom of page