top of page

(Thanatus vulgaris)

אצן טנתוס

עכביש עם היסטוריה.
המין Thanatus vulgaris ממשפחת ה- Philodromidae הוא עכביש קרקעי קטן, הדומה במראהו למינים רבים אחרים באותה המשפחה, ביניהם, מינים החיים לצדו.
מה שמיוחד במין המסויים הזה הוא תפוצתו הטבעית הרחבה. הוא נפוץ לכל רוחבו של האזור המכונה 'הממלכה ההולארקטית' (Holarctic). אזור זה כולל את צפון אמריקה, אירופה, צפון אסיה וצפון אפריקה. הוא מאופיין באחידות בעולם החי והצומח. לרוחבו שולטים מינים הקרובים זה לזה, ביניהם מינים רבים שאין להם קרובים מחוץ לגבולות הממלכה, דוגמת מיני האלון והאורן. יש גם מינים כוללניים מעטים החולשים על הממלכה כולה. בין אלה מפורסמים השועל המצוי והזאב האפור.
הממלכה ההולארקטית מקבילה בצורה רופפת לשטח של לאוראסיה (Laurasia), יבשת-על שהתקיימה במשך עשרות-מיליוני שנים לפני שאסיה וצפון-אמריקה נפרדו, ולפני שאפריקה, הודו ודרום-אמריקה התחברו ליבשות הצפוניות.
בזמן הזה התפתחו באזורים מנותקים אלה קבוצות מינים רבות, שהתאימו לתנאים ביבשות השונות. אחרי החיבור ביניהן, במיליוני השנים האחרונות, החי של היבשות השונות נדד ביניהן והתערבב, אך לא בצורה שלמה. רוב האזורים עוד נשלטים בידי הקבוצות שהתפתחו בסביבתם טרם החיבור.
אזורי הגבול בין היבשות, אמנם, יכולים "לעבור ידיים" בין הממלכות. ישראל וצפון אפריקה לא התחילו כשייכות לממלכה ההולארקטית, אך עם תנועתה של אפריקה צפונה, האקלים באזורים אלה הפך דומה לאקלים של לאוראסיה, מה שאפשר לחי והצומח ההולארקטיים לפלוש ולהחליף את המינים האפריקאיים. כך נוצר לנו מצב בו לראשונה נכנסו לאפריקה (מצפון לסהרה) אלונים ואורנים, זאבים, שועלים ודובים - וכמובן, גם העכביש הקטן הזה.
העכביש נאסף בביו-בליץ גבעת השיטה.
רחובות, 3.2018
***
אצנים* (Philodromidae) מהסוג Thanatus הם עכבישים קטנים וארוכי רגליים, שאינם מייצרים מסתור קבוע. האצנים הבוגרים חיים על הקרקע, כמו שאפשר לראות בתצלום. הצעירים, לעומתם, מתגוררים על ענפיהם ועליהם של צמחים גבוהים.
במאמר שקראתי, בנושא עכבישים בחקלאות מדברית, החוקרים מספרים שכדי לדגום את האצנים הבוגרים הם השתמשו במלכודות נפילה: קופסאות פלסטיק שהוטמנו בשדה, כך שפרוקי-רגליים ההולכים על הקרקע יפלו לתוכן. כדי להשיג אצנים צעירים הם השתמשו בשיטה אחרת: מפוח עלים שהוסב למשאבה, בעזרתו החוקרים דגמו את כל פרוקי-הרגליים הקטנים החיים בנופם של העצים, השיחים והעשבים בשטח המחקר (הם נראו כמו "מכסחי השדים" כשעשו כן).
אני תוהה אם ממש כמו אצל החוקרים, גם אסטרטגיית הציד של האצנים עצמם משתנה, כאשר הם נודדים מבית גידולם התלת-ממדי המקורי, אל המרחב השטוח בו יבלו את שארית חייהם?
גבעות תל-יצחק דרום, 8.2022
*שם עברי מוצע. אצל פנחס אמתי מופיעים כ"דרי-עלווה".

המאמר:

bottom of page