top of page

(Trioza galii)

"פסילת הדבקה"

במבט ראשון, נראה כאילו דבקת החומות (Galium murale) הזאת הצמיחה פרח ארגמני, כמו של ורד. אבל פרחי דבקה לא נראים כך בכלל. המבנה האדמדם הוא עפץ, שנוצר עקב התיישבות של פסילת הדבקה* (Trioza galii) בתחתית העלים.
כנימה קטנה זו חיה על משפחת הפואתיים. החרק הבוגר נראה כמעט זהה לפסילות רבות אחרות. אבל בעפץ קשה לטעות.
מסוף רעננה, כפר-סבא, 1.2023
*שם מוצע

bottom of page