top of page

(Trombidiidae)

אקריות קטיפה

מרבית העכבישנים אינם עכבישים או עקרבים, אלא אקריות (Acari) - על-סדרה שופעת, אותה אנחנו נוטים לפספס, כי רבים מהמינים בה הם מיקרוסקופיים. בין האקריות הגדולות אנחנו מכירים בעיקר את הקרציות, שהתפתחו להיזון מדם של חולייתנים. אך הן אינן מייצגות נאמנה את המגוון הרב של צורות גוף ואורחי חיים אצל האקריות. קבוצה אחרת הבולטת לעין היא אקריות-הקטיפה (Trombidiidae), כמו החיה בתמונה. בצעירותן הן חיות כטפילות על פרוקי-רגליים. ניתן להבחין בהן בדמות נקודות אדומות קטנות המציצות מהתפר שבין שני פרקים בגוף הפונדקאי. בהתבגרותן, בהגיען לאורך של כמה מילימטרים, הן נהיות גדולות מדי לטפילות, והופכות לטורפות פעילות. אז ניתן לראותן משוטטות בימי החורף, וממששות בזהירות אחר קורבנות פוטנציאליים.
עמק גלילות, 11.2019

bottom of page