top of page

(Truxalis grandis)

חטמן ענק

החטמן הענק (Truxalis grandis) הוא אחד החגבים הגדולים במישור-החוף. אורך גוף הנקבות יכול להגיע לשמונה סנטימטרים! אורך הזכרים צנוע יותר.
מין זה הוא חובב מדבר וערבה, הנפוץ במחצית הצפונית של אפריקה, ובחלק מהמזרח התיכון. ניתן למצוא את החטמן הענק באזורים עשירים בצמחייה, הן בבתה והן בבתי-גידול לחים (למשל, בתעלות, שם העשב ירוק יחסית). מזונו המועדף הוא צמחים ממשפחות הדגניים והגמאיים.
אף שהם נפוצים לאורך כל השנה, אני חושב שבסתיו ניתן לראות הכי הרבה פרטים. הנה, בסיור בגבעת החרובים מצאתי ארבעה תוך כחצי שעה, בלי שחיפשתיהם בכוונה.
החטמן הענק הוא אחד מכמה מינים דומים של חטמן, המצויים בישראל (אבל האחרים נדירים יותר). בנוסף, הוא דומה למצחן הדו-גוני (Acrida bicolor), הנפוץ. ניתן ללמוד את ההבדלים ביניהם, הנוגעים לצורת האוכפית (ה"עורף" של החגב), גודל כריות ההדבקה ופרופורציות הרגל. אני, אישית, אוהב את ההבדל הבא: כנפי התעופה של החטמנים הן צבועות בבסיסיהן (הצבע בהתאם למין ולזוויג), בעוד שכנפי התעופה של המצחנים הן שקופות בכל שטחן. זה הבדל פשוט מאוד, אבל הוא מצריך לכידה של החגב, מה שדורש קצת אימון.

גבעת החרובים, מרחבי-רחובות, 11.2023
***
לא קשה לזהות את נקבות הסוג חטמן (Truxalis), שכן הן בין החגבים הגדולים בשדה. גופן הוא באורך של שבעה עד כמעט תשעה סנטימטרים!
נקבות מהמין הדומה מצחן דו-גוני (Acrida bicolor) מגיעות לרוב לגדלים צנועים יותר, ורק הארוכות שבהן הן בנות שבעה סנטימטרים.
אם זה חגב "בעל ראש סוס" והוא נראה ענק, זאת כנראה נקבת חטמן.
הזכרים של שני הסוגים מסבכים את התמונה, שכן הם קטנים מהנקבות. כאן יכולות לעזור כנפי התעופה, שבמצחנים הן כמעט חסרות צבע, אך מציגות שלל צבעים בחטמנים השונים. בין חטמני מישור-החוף, למשל, כנף אדומה שייכת לזכר החטמן הענק (Truxalis grandis), שבשונה מהנקבה שלו, הוא לא כזה ענק.

גבעת האירוסים, ראשון-לציון, 12.2023

bottom of page