top of page

(Valantia hispida)

חגווית שעירה

חגווית שעירה (Valantia hispida) היא אחד מצמחי הסלעים הנפוצים ביותר. היא גדלה בכורכר, ואף בקירות מאבני כורכר, גם אחרי שצמחי כורכר אחרים הושמדו. למעשה, ניתן למצוא אותה במגוון סוגי סלע, ברחבי הארץ.
כך קרה ומדובר בצמח קטן, שפרחיו אינם בולטים כלל לעין. לכן, היא זוכה לעתים להתעלמותם של מטיילים, המעדיפים על-פניה את הרקפת המצויה ולוע-הארי הסיצילי.
אני מוצא בה יופי, כמו גם בעובדה, שהחגווית, עם דורי פירותיה הזיפניים, שומרת על צורתה לאורך העונה היבשה. כאילו רק אתמול הייתה חיה.
הרצליה, 9.2018

bottom of page