top of page

(Vittacus plucheae)

"עפצנית הפלגית"

אלפי עפצים קטנים על-פני נופה של הפלגית השיחנית (Pluchea dioscoridis) מספרים לנו על התפרצות של אקרית זעירה, פחות מחמישית המילימטר אורכה, לה אפשר לקרוא "עפצנית הפלגית" (Vittacus plucheae). העפצים נראים כמו חלק בלתי-נפרד מהצמח, אבל אולי זה לא תמיד היה כך. המין תואר רק בשנת 1986 - מאוחר מאוד בשביל בעל-חיים שנוכחותו כה בולטת. אולי עפצנית הפלגית הייתה נדירה בעבר, או מוגבלת בתפוצתה, ועקב שינויים בסביבה בעשורים האחרונים הפכה לנפוצה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום?
או אולי עד אז לא נמצא הטקסונום הנכון, שיעבוד על החיה הזעירה הזאת.

נחל סעדיה, חיפה, 10.2022

bottom of page