top of page

(Abutilon theophrasti)

אבוטילון תיאופרסטוס

אבוטילון תיאופרסטוס (Abutilon theophrasti) הוא צמח חד-שנתי ממשפחת החלמיתיים, שמקורו במזרח הרחוק. התמחותו בעולם המודרני היא בפלישה לשדות כותנה. עקב הקרבה בין שני הצמחים, אי אפשר להשמיד את האבוטילון בקוטלי עשבים הפוסחים על הכותנה, ולפעמים אף קשה להבחין בו בשדה. הדבר האירוני בכל זה הוא שבמקור האבוטילון היה צמח סיבים בעצמו, שגודל במכוון בדרום אסיה החל מתקופת הברונזה, לשם טויית חוטי יוטה, ומאוחר יותר, ייצור נייר.
מקטע חמד, נחל איילון, 7.2021

bottom of page