top of page

בוטרידיום (.Botrydium sp)

הבוטרידיום, החייזרי למראה, הוא אצה השייכת למחלקת האצות הקסנתופיטיות (Xanthophyceae) - מחלקה שכמעט ואינה מיוצגת על היבשה ושרוב המינים בה מיקרוסקופיים. הבוטרידיום גדל בקבוצות גדולות על אדמה לחה, לעתים בגדות מקווי מים מתייבשים: תעלות, נחלים ושלוליות. מראהו כשל כדורים קטנים בצבע ירוק, שקוטרם עד כ-2 מ"מ. הם מעוגנים לקרקע בבסיסם ע"י מבנה דמוי שורש. כל פרט הוא תא יחיד בעל גרעינים רבים. אף כי הבוטרידיום אינו צמח אמיתי, הוא מכיל כלורופיל ומבצע פוטוסינתזה. מחזור חייו קצר ומתקיים כולו בין חשיפת הקרקע הלחה לבין התייבשותה.

117xiria1SMALL

על גדות נחל שפירים. פארק אריאל שרון, 1.2017

117xiria2SMALL

על גדות נחל שפירים. פארק אריאל שרון, 1.2017

117xiria3SMALL

על גדות נחל שפירים. פארק אריאל שרון, 1.2017

מקורות 

bottom of page