top of page

פינית מבאישה (Phallus impudicus)

שם טוב הוא כזה הנותן לך סימני זיהוי עבור היצור אותו הוא מייצג. לפינית המבאישה, למשל יש שם טוב. משרואים פטרייה בוגרת, קשה שלא להשוותה לאבר-מין זכרי. משמתקרבים, מגלים גם שריחה לא נעים (אם-כי לא מאוד חזק), כפי שהזהיר שמה.

פטריות אלה צצות במהלך החורף, בעיקר במקומות מוצלים ועשירים בחומר אורגני. גוף הפרי מתחיל ככדור קטן, המכונה 'ביצה'. הפטריה הבוגרת, בעלת הכובע הכהה, בוקעת תוך זמן קצר מתוך קליפתה הרכה של הביצה. הנבגים מופצים לא כאבקה, אלא כנוזל כהה,המכסה את הכובע ונותן לו את צבעו. נוזל זה מחקה ריח של בשר נרקב ומושך זבובים, המפיצים את הנבגים.

מין זה מדווח מרחבי חצי-הכדור הצפוני והוא אחד מתוך כמה מיני פינית.

1215rishon2

גוף פרי בשל ראשון-לציון, 12.2015

1215rishon3

גוף פרי בשל שהשיל את רוב הנבגים הכהים. לצדו ביצה שטרם נפתחה. ראשון-לציון, 12.2015

1215rishon

עור ריק של ביצת פינית ראשון-לציון, 12.2015

1215raanana

חתך בביצת פינית רעננה, 12.2015

1215רraanana

ביצי פינית רעננה, 12.2015

מקורות 

  • אלון 1985, החי והצומח בארץ ישראל - כרך 9, צמחים חסרי פרחים

bottom of page