top of page

רותם המדבר (Retama raetam)

קשה להתעלם מהרותם, במיוחד בסוף החורף, כאשר ענפיו עמוסים פרחים לבנים ריחניים.

צמח זה גדל כשיח גבוה ומהווה את המרכיב העיקרי בגריגה על חולות מיוצבים ועל כורכר. בהיותו מין מדברי, שמקורו בצפון אפריקה, הוא גדל לאורכו ולרוחבו של הנגב, אך באזור הים-תיכוני של הארץ מוגבל רק לקרקעות הקלות של מישור החוף, שם הוא מופיע לצד קרובתו הים-תיכונית, הקידה השעירה. בתור אחד הצמחים הגדולים בחולות, הרותם מספק בית-גידול חשוב עבור צמחים אחרים, החוסים בצלו ונהנים מהרקבובית המצטברת תחת נופו. דוגמה מפורסמת היא של הרקפות המצויות, המסוגלות לגדול בחולות השרון, אך ורק מתחת לשיחי הרותם.

עליו קטנטנים ונושרים לקראת הקיץ, כך שהרקמה המטמיעה העיקרית שלו היא הענפים הירוקים - תכונה נפוצה בצמחים מדבריים, העוזרת למנוע אובדן מים. צמחים אחרים בעלי מבנה דומה מכונים על-שמו, 'צמחים רותמיים'.

הפרחים בנויים, בצורה אופיינית למשפחת הפרפרניים, משני חלקים: חלק תחתון המשמש לנחיתת המאביק וחלק עליון, החופה על אברי הרביה. המאביקים העיקריים הן דבורים, ביניהן המינים הרבים של דבורי בר המאכלסות את גבעות הכורכר. משקל הדבורה על החלק התחתון של הפרח גורם להיפרדותו מהחלק העליון ולחשיפת החלל הפנימי, בו נמצאים הצוף והאבקה. 

הפרי הוא תרמיל בעל זרע צהוב יחיד. 

הרותם הוא צמח המזון של פרפראי הנקרא עשנור הרותם (Uresiphita limbalis). זחליו צהובי-הפסים של העשנור נראים על הרותם באביב ובקיץ ולעתים אף מקיים מטווי קורים על ענפיו.

22016telmichal-

שיח רותם פורח. תל-מיכל, הרצליה, 2.2016

12018rehovot-

פרחי רותם בתקריב. שמורת השיטה המלבינה, רחובות, 1.2018

12019avihail-

רקפות וטחבים (צמחי סלעים) מתחת לרותם. גן לאומי אביחיל, 1.2019

32018rehovotacacia5-

זחל של עשנור הרותם, על רותם. שמורת השיטה המלבינה, רחובות, 3.2018

32018rehovotacacia4-

כנימות (אפיד הפול) על תרמילים של רותם. שמורת השיטה המלבינה, רחובות, 3.2018

112018avihail-

טבורית נטויה וטחבים - צמחי סלעים - מתחת לרותם. גן לאומי אביחיל, 11.2018

22013insectfield-

רתמים פורחים בראש גבעת חמרה חולית, מזרח ראשון-לציון, 2.2013

bottom of page