top of page

מגוון מינים: פרוקי-רגליים

מערכת פרוקי-הרגליים ​מפצה על גודלם הצנוע של מרבית המינים בה בעזרת מגוון-מינים ומספר פרטים שאין להם שניים בעולמנו. גופם של פרוקי-הרגליים הוא בעל שלד חיצוני, או שריון, המכסה את כל גופם. כל חלקי הגוף מחולקים לפרקים המאפשרים תנועה. מערכה זו מכילה ארבע מחלקות: עכבישנים (בעלי שמונה רגלי הליכה וללא מחושים), חרקים (בעלי שש רגלי הליכה, זוג מחושים ולרוב כנפיים), רבי-רגליים (בעלי יותר משלושים רגלי הליכה וזוג מחושים) וסרטנים (בעלי עשר רגלי הליכה או יותר, ושני זוגות מחושים). 

bottom of page