top of page

מגוון מינים: פרוקי-רגליים

מערכת פרוקי-הרגליים ​מפצה על גודלם הצנוע של מרבית המינים בה בעזרת מגוון-מינים ומספר פרטים שאין להם שניים בעולמנו. גופם של פרוקי-הרגליים הוא בעל שלד חיצוני, או שריון, המכסה את כל גופם. כל חלקי הגוף מחולקים לפרקים המאפשרים תנועה. מערכה זו מחולקת לארבע מחלקות: עכבישנים (בעלי שמונה רגלי הליכה וללא מחושים), חרקים (בעלי שש רגלי הליכה, זוג מחושים ולרוב כנפיים), רבי-רגליים (בעלי יותר משלושים רגלי הליכה וזוג מחושים) וסרטנים (בעלי עשר רגלי הליכה או יותר, ושני זוגות מחושים). 

עכבישנים

18077097_10155295323764452_5818722577172912290_o_edited.jpg
112017mesubim4-_edited.jpg
22010beeryaakov-_edited.jpg
72017holon2-_edited.jpg

רבי-רגליים

162006971_10159328800169452_2038495864910171617_n_edited.jpg
70041788_10157672106849452_3880881549008175104_n_edited.jpg
32019hill2-_edited.jpg
122017ramatgan-_edited.jpg

סרטנים

RAMOT HASHAVIM 12021 LAEVIS_edited.jpg
HAOGEN 22019_edited.jpg
REHOVOT 12022 LEPIDURUS_edited.jpg
KFAS 122020_edited.jpg
118232870_10158785141754452_6766295467683176839_n_edited.jpg
87463056_10158188975059452_5338065610674798592_n_edited.jpg
PHILOSCIA KFAR SAVA 22021_edited.jpg
12018rehovot4-_edited.jpg
82018 AKKO_edited.jpg
KFAS 32022cARMA_edited.jpg
32022 kfar sava maemoratum_edited.jpg
102021 sapidus_edited.jpg

חרקים

72019kfar_sava2_edited.jpg
160167177_10159315329919452_3386397553852383894_n_edited.jpg
DSCN7548_SMALL_edited.jpg
67655967_10157526866979452_8732871829460353024_n_edited.jpg
256639218_10159840723354452_9184739496240014093_n_edited.jpg
214351905_10159598853614452_8522906100397518482_n_edited.jpg
214782184_10159601814969452_4045261628471529272_n_edited.jpg
Beit_yehoshua92019_edited.jpg
DSCN0463_edited.jpg
257349861_10159838867964452_7259060922687570037_n_edited.jpg
976705_10151636954749452_738850013_o_edited.jpg
112018arielsharon-_edited.jpg
255041952_10159834722199452_7715657988401153581_n_edited.jpg
215840596_10159604193584452_7103197124399837926_n_edited.jpg
62018gehha_edited.jpg
212524054_10159592954804452_7909560176945739363_n_edited.jpg
216593540_10159609682514452_2493062950788126136_n_edited.jpg
314897698_10160517026824452_214385873547397355_n_edited.jpg
257251306_10159837934829452_3862057615369768352_n_edited.jpg
257452675_10159844968429452_253817901201285002_n_edited.jpg
62018blomp-_edited.jpg
218101540_10159616889414452_4496099614555409002_n_edited.jpg
217488180_10159605976534452_1570644021375843333_n_edited.jpg
214976106_10159599593849452_1545570118326651284_n_edited.jpg
323344368_450877053776431_3776327813856630580_n_edited.jpg
1216ramothashavim3SMALL_edited.jpg
bottom of page