top of page

(.Ceratophaga sp)

עש הקרניים

כאשר יונק גדול מת, ישנם לא מעט מינים ש"יתנדבו" לאכול את בשרו. השרירים והשומן הם מזינים וקלים לעיכול, והם נאכלים מהר. העור היבש שנשאר אחרי השלב הראשון נאכל בהדרגה על-ידי חיפושיות עוריות, ולבסוף גם הוא נעלם, כך שבשלב השלישי נשארות העצמות (העשויות סידן זרחתי) והחלקים הקרטיניים: שיער, קרניים ופרסות. הקרטין הוא חלבון בעל חוזק מבני רב, שאינו מעוכל על-ידי רוב בעלי-החיים (ראו ערך: כדור-פרווה, בזואר), ולפיכך הוא עמיד במיוחד לתהליך המחזור הטבעי.
הראסטות שאתם רואים משתלשלות מקרן האיל בתמונה הן נרתיקים של עש הקרניים(Ceratophaga sp.), חרק ממשפחת העשיים (Tineidae), אשר כמו בן משפחתו, עש הבגדים, מתמחה במשימה הקשה של אכילת קרטין. הזחל נובר בקרן, ואחרי שאכל די הצורך, מתגלם בנרתיק הזה שהוא בנה. הבוגר קטן ואפרורי, כמו שאופייני אצל עשים. לצד עש הקרניים, מיני עשיים אחרים עמלים על פירוק השיער של הפגר, כך שבשדה נשארות לשכב עצמות מולבנות בלבד, אחרי שמרבית הנוטריינטים והאנרגיה מהיונק המת הוחזרו אל מארג המזון.
עשי הקרניים נפוצים במיוחד בסוואנה האפריקאית, שם מזונם שופע ותפקידם חשוב מאין כמוהו: למנוע את הערבות מלהפוך לשטיח דוקרני של קרני תאו ואנטילופות. כמעט לא מצאתי תיעודים של עשים אלה מאירופה, כך שיכול להיות שאנחנו נמצאים קרוב לגבול התפוצה הצפוני של הסוג בעולם הישן.
עבר עשור ואני עדיין מתלהב מהמציאה הזאת. זאת הייתה זכות לפגוש בשחקן כה חשוב ומפורסם באקולוגיה של הסוואנות, גדולות כקטנות.
10.2010, מרחבי-רחובות


***

לא ידעתי את זה!
עש הקרניים (Ceratophaga sp.) הוא עש ממשפחת העשיים (Tineidae) שזחליו נוברים בקרניים של בעלי-חיים ממשפחת הפריים (Bovidae), כמו אנטילופות, פרות ועזים. הזחלים מתגלמים בנרתיקים המשתרבבים מתוך הקרן. עש זה מהווה שחקן חשוב במחזור חומר אורגני בסוואנה האפריקאית, ובאזורים אחרים בהם אוכלוסיות פריים גדולות.
עד לאחרונה חשבתי שזחלי עד הקרניים ניזונים רק מהקרטין: החומר הבונה את שכבת הקרן החיצונית, כמו גם את הפרסות, הציפורניים והשיער של כלל היונקים. אתמול מצאתי פיסת קרן איל בה העצם יצאה מתוך כיסוי הקרטין שלה. למרבה ההפתעה, דווקא העצם הייתה מלאה נרתיקי התגלמות. כשבחנתי אותה, גיליתי שעצם הקרן הייתה רכה וספוגית, לאחר שהזחלים אכלו ממנה כאוות נפשם. עכשיו מעניין אותי לדעת אם הקרטין מהווה בכלל מרכיב חשוב בתזונה שלהם, או שהוא רק מכשול בדרך לעצם.
אם תמהתם לגבי איכות הנרתיקים, נראה שהם מורכבים מחול ומשי (או חומר דומה) והם גלדיים למגע, כמו צינוריות גומי קשיחות.
שמורת שיטה מלבינה ישרש, 11.2021

bottom of page