top of page

(Variospora aurantia)

ישפית זהובה

לחזזית ישפית זהובה (Variospora aurantia) תפוצה עולמית. היא צומחת בעיקר על סלעים ומשטחים מלאכותיים, איפה שהאוויר לא מזוהם מדי. מקום צמיחה מיוחד שלה הוא בנקודות תצפית של ציפורים. תוספת הלשלשת שהחזזית מקבלת במקום כזה מהווה מקדם צמיחה חשוב, בעולם בו כל שאר המזון שלך מגיע מאבק והתפרקות של הסלע.
ראשון-לציון, 10.2019
***
הישפית הזהובה (Variospora aurantia) משמישה את חורבות הבטון הישנות בתור מצע גידול יציב ומואר, המאפשר לגדול לאט ולעשות פוטוסינתזה. למה החזזית אינה ירוקה, אתם שואלים? תאי האצה שבתוכה בהחלט צריכים להיות ירוקים, אך הפטריה המקיפה אותם מכילה פרייטין (parietin), תרכובת ארומטית הקרובה במבנה שלה לצבע האליזרין האדום המפורסם. הפרייטין אחראי לצבע הכתום של חזזיות רבות, והוא מגן על החזזית מפני קרינה אולטרא-סגולה, מה שחשוב עבור יצור המעוניין להתקיים במשך עשורים ואף מאות על-פני סלע חשוף, בלי לספוג נזק בלתי-הפיך לחומר הגנטי.
גבעת החרובים, מרחבי-רחובות, 12.2020
***
עדות החזזיות.

הקברים של שיח'-מוראד הושחתו בצורה ברברית. המצבות הופלו וציפוי האבן נופץ, חושף בטון משובץ-צדפים, האופייני למחצית הראשונה של המאה העשרים. מתי בוצעו מעשי חבלה אלה? בזה תוכל לסייע ליכנומטריה (Lichenometry): האומנות והמדע של מדידת חזזיות.
כפי שאתם רואים, הבטון ושברי השיש על המצבה הזאת מכוסים חזזיות, בעיקר מהמין ישפית זהובה (Variospora aurantia). כתם החזזית גדל בקצב אטי ואחיד, התלוי בתנאים המקומיים. גילה של חזזית יכול להיות מוערך על-ידי השוואה לחזזית מאותו אזור ומאותו מין, שגדלה על אותו סוג מצע ושגיל החפץ עליו היא נמצאת ידוע. כמובן שיש דרכים להגדיל את רמת הדיוק של שיטה גסה-למדי זו, אך איני מומחה בה.
מכל מקום, ישפית זהובה כה מפותחת מרמזת על כך שמעשי ההרס בוצעו לפני עשורים, כך שהפעם הדין לא צפוי להיות ממוצה עם העבריינים.
תל-אביב, 8.2018
***
בביקורי האחרון בבית ההורים, הבחנתי בכך שגדר החצר מכוסה חזזיות, בעיקר מהמין ישפית זהובה (Variospora aurantia). ואז זה הכה בי: זו היא הגדר ה"חדשה", זאת שהתקינו בסביבות שנת 2000, במקום גדר אבן הגיר הקלאסית שנבנתה עם הבית. קשה להאמין שמשהו שצעיר משמעותית ממני נראה כל-כך ישן. האם יש יצורים טובים מחזזיות - שגדילתן היא אטית עד כאב - כדי להמחיש את הזמן שעבר, ואת בגידתה של תחושת הזמן האנושית?
"אנחנו נוטלות מהגדר" - אומרות החזזיות - "את הזכות להיקרא חדשה. וממך, את אשליית הנעורים."
באר-יעקב, 3.2022

bottom of page