top of page

(.Euchondrus sp)

שיננית סגלגלית

יש פעם ראשונה לכל דבר. עד היום, ככל שאני זוכר, מעולם לא ראיתי שיננית סגלגלית (.Euchondrus sp) בפעילות. חלזונות אלה הם בין הקטנים ביותר במישור-החוף. ניתן למצוא את קונכיותיהם הריקות בגבעות כורכר, אך השבלולים החיים הם יצורים ביישנים ונחבאים, ומעטים פוגשים אותם. וגם אם נמצאה שיננית חיה, לא בטוח שאפשר יהיה לשכנעה לצאת שלא בשעות פעילותה הליליות הספציפיות.
ודווקא היום, לא רק שמצאתי שיננית חיה מתחת לפיסת עץ - בזמן שהראיתי אותה לקהל, היצורה הקטנה שלפה את גופה הרירי והתחילה לזחול בעצלתיים על כף-ידי!
גבעת בשיט, עשרת, 12.2020

bottom of page