top of page

(.Helobdella)

עלוקה

העלוקה הקטנה שתפסנו בבריכת זוריקיה (אולי מהסוג Helobdella) הדגימה על כף-ידי את סגולות השלד ההידרוסטטי (hydrostatic skeleton): צורת גופה נקבעת על ידי הלחץ של הנוזל הפנימי על דפנות גופה. שינוי במתח השרירים משנה את מאזן הלחצים וגורם לשינויי צורה מרחיקי לכת. כך העלוקה הופכת מבטטה לאטרייה תוך חצי שנייה. וכך, בכל רגע נתון, הצורה שלה יכולה לשקף בצורה המיטבית את מה שהיא מנסה לעשות.
בריכת זוריקיה, 6.2021

bottom of page