top of page

(.Mus sp)

עכבר

עקבות עכברים (.Mus sp) מספרים לנו על נוכחותם של יונקים כמעט בלתי-נראים אלה בסביבה. אף שהם לרוב נתפסים כשוכני עיר, עכברים הם חיות בר בישראל. הסוג עכבר כולל כארבעים מינים הנפוצים באופן טבעי ברחבי אירואסיה ואפריקה, כאשר רוב מגוון המינים מרוכז באזורים הטרופיים. בישראל חיים שני מינים: עכבר מצוי (M. musculus) שתפוצתו כיום עולמית ועכבר מקדוני (M. macedonicus), מין האנדמי לארצות מזרח הים התיכון. כפי שגילה במחקרו דר' אור קומאי (וסיפר לי), ההבחנה בין שני המינים קשה, לא רק לפי עקבותיהם, אלא גם אם יש לך עכבר חי ביד.
עכברים הם בין היצורים המעטים המשגשגים באופן כמעט שווה בעיר ובשטחים טבעיים, אם כי באזורים חקלאיים הם יכולים להגיע לכמויות גדולות באמת. בעוד שהם מהווים את אחד המזיקים הקשים ביותר לחקלאות, עכברים הם גם בין הנכסים החשובים למארג המזון. נחשים וצפרדעים, תנשמות ובזים, שלדגים ואנפות, חתולים ושועלים - הם ועוד לא מעט בעלי-חיים אחרים הם אוכלי עכברים נלהבים, שקיומם בסביבתנו מתאפשר, בין השאר, הודות למכרסמים קטנים ונפוצים אלה. בחושיהם החדים, שטורפים אלה פיתחו במירוץ החימוש מול מזונם השקט והזריז, הם רואים את כל אותם העכברים שאינם נראים לנו, ודואגים לכך שגם נמשיך לא לראות אותם.
רחובות, 11.2021

bottom of page