top of page

(.Omophlus sp)

שחרורית אומופלוס

חיפושיות שונות ומשונות נמשכות אל פרחי האביב. אחת המיוחדות שבהן היא חיפושית האומופלוס (Omophlus), בעלת כנפי החפייה האדומות. זו חיפושית יפה, אך לא מוזרה למראה. המוזר בה הוא ייחוסה: היא שייכת למשפחת השחרוריתיים. מרבית השחרוריות הן חיפושיות שחורות, גוצות ומשוריינות, המבלות את זמנן על הקרקע. חלק גדול מהשחרוריות לא יכול אפילו לעוף.
האומפלוס הוא חיפושית חיננית בהרבה, החיה על צמחים ואשר, עם כמה מינים נוספים, הופרדה בעבר למשפחה משלה (האלקוליים).
סוג זה מופיע בשטח מאוחר יותר מחיפושיות פרחים אחרות ועכשיו זה הזמן למצוא אותו, בעיקר על תפרחות סוככיים (אם כי גם על אחרים, כמו הברקן הזה).

פתח תקווה, 4.2016
***
בתמונה שחרוריות אומופלוס (.Omophlus sp) המאביקות גזר קיפח (Daucus carota). שחרוריות אומופלוס ממינים מסויימים ידועות כמזיקות של גידולים, כולל תפוחי-אדמה. כפילות כזאת, בה הזחל מזיק והבוגר מועיל, שכיחה בין החרקים, ומזכירה לנו להימנע מגישה פשטנית כלפי חרקים החיים בשטחי החקלאות.

גבעת האירוסים, ראשון-לציון, 5.2023

bottom of page