top of page

(.Spirogyra sp)

ספירוגירה

די-אן-איי ?
לא. רק ספירוגירה (.Spirogyra sp) תחת המיקרוסקופ.
אצה ירוקית זאת, קרובה רחוקה של צמחי היבשה, גדלה כחוטים ארוכים במקווי מים מתוקים. כאשר המים מזוהמים ומכילים חומרי תזונה רבים, הספירוגירה הופכת סבוכה במיוחד, וצפה אל פני המים כרפסודות ירוקת, הנתמכות בבועות החמצן שהיא עצמה ייצרה.

בהגדלה ניתן לזהותה בקלות, שכן תאיה הגליליים מכילים כלורופלטסים ארוכים וסליליים. ההפסקות בין הגלילים הירוקים, שרואים בתמונה, הם למעשה הדפנות המפרידים בין התאים. הכלורופלסטים כה ייחודיים, שניתן לזהות לפיהם ספירוגירה אפילו במאובנים.

למצוא אותה בדגימה מנחל סעדיה, במהלך מעבדת החד-תאיים, בהחלט היה מרגש. אבל אם אתם כבר בוחנים ספירוגירה במיקרוסקופ - חפשו בה קצת. זוהי אחת האצות בה קיימת הזדווגות ישירה (!), כמעט כמו אצלנו. מי יודע, אולי דווקא בדגימה שלכם תזכו לראות אצות עושות סקס.

נחל סעדיה, 10.2022

bottom of page