top of page

(.Stemonitis sp)

נולית

מאסת הנבגים החומה הזאת, הצומחת על גזע שיטה מת, התחילה את דרכה כגופי פרי יפים וזקופים של רירית מהסוג נולית (.Stemonitis sp). עם הזמן הם יתפוררו ויפזרו את נבגיהם, עד שלא יישאר מהם כמעט דבר בזמן לחורף הבא.
בהינתן מבנה כה עדין, מפתיע לגלות שהנוליות לא השתנו בצורתן במשך מאה מיליון השנים האחרונות. אנחנו יודעים זאת בזכות קבוצה אחת של גופי פרי שהשתמרה בענבר בתור הקרטיקון, איפה שהיום נמצאת מיאנמר. מצבה של הנולית המאובנת, שתוארה למדע לפני שנתיים בלבד*, הוא יותר טוב משל גופי-הפרי בתמונה. חודשיים באוויר הפתוח יכולים לגרום ליותר נזק ממאה מיליון שנה בתוך שרף.
בהתחשב בכך שגם שיטה מכחילה מייצרת הרבה שרף, לא אתפלא לגלות שבחורשות מישור-החוף מתהווים מאובנים חדשים של ריריות, פטריות וצורות חיים אחרות, החיות על עצים אלה ומסביבם.
תל-מיכל, הרצליה, 4.2021

*המאמר:

bottom of page