top of page

(Aleyrodes singularis)

כנימת-עש החסה

אקולוגיה על מצע חסה.
תחתית העלה הזה של חסת המצפן (Lactuca serriola) מכוסה אבקה לבנה, תוצרתה של כנימת-עש החסה (Aleyrodes singularis). אנחנו יכולים לראות זחלים רבים בדרגות מתקדמות (שנראים כמו יבלות קטנות ומאובקות) ומספר בוגרים מכונפים ממין זה. מלבדם, אנחנו רואים כמה זחלים ירוקים, שהם החיה הגדולה ביותר על העלה. אלה הם זחלים של זבוב ממשפחת הרחפניים (Syrphidae), הנמצאים כאן כדי לטרוף את כנימות-העש. חדי-העין ביניכם יוכלו להבחין גם בשתי צרעות טפיליות זעירות, שכנראה באו להטיל את ביציהן על זחלי כנימת-העש. נשל העכביש בצד ימין של התמונה מרמז לנו על כך שהמערכת האקולוגית הזאת לא נגמרת בצדו התחתון של העלה. עכביש, שטרף כנימה או זחל, "מייצא" את האנרגיה מהמערכת הזאת אל מערכת גדולה יותר. במושבת כנימות-העש הוא היה אריה, אבל בתמונה הגדולה הוא מזון לירגזי.
כפר-סבא, 11.2019
***
כנימת-עש החסה (Aleyrodes singularis) הקימה לה קן קטן ועתיר שעווה באמצע עלה חסת המצפן (Lactuca serriola). אך לא הכל אידילי, כפי שמעידות הצרעות הטפיליות מהסוג Encarsia - היצורים היחידים בתמונה שאינם מכוסים בשעווה. הן באו להטיל את ביציהן על הנימפות שבקן, המחוסרות תנועה והמוסתרות תחת ערימות של נשלים עגולים. בשביל מקרים כאלה נשארה האם להגן על הקן. כפי שגילו חוקרים מאוניברסיטת תל-אביב, נוכחות צרעות בקן גורמת לכנימת-העש הבוגרת להתחיל לפסוע הלוך ושוב, ולפעמים אף לחבוט בפולשים בכנפיה - עד שיסתלקו.
כפר-סבא, 8.2021
***
באמת שניסיתי. אמרתי "השנה בלי כנימת-עש החסה". אבל לא עמדתי בפני כזה חרק נהדר!
הנה שתי אמהות של כנימת-עש החסה ( Aleyrodes singularis), שבדיוק הקימו קני שעווה חדשים על חסת המצפן (Lactuca serriola), הפונדקאי העיקרי שלהן. בשלב הזה הקנים עוד לא התאחו לשממה גבשושית, מאובקת ומלאת נשלים ומומיות. כל אמא יושבת, מפודרת כמו מלכת צרפת, ומשגיחה על זחליה הקטנים, שלא יתרחקו ושלא יתקפו אותם מושיות וצרעות.
והזחלים? הם לוגמים עמוקות ממיץ החסה המר, והוא עבורם נקטר, שתוך חודש-חודשיים יצמיח להם כנפיים.
כפר-סבא, 8.2022

bottom of page