top of page

(Ammophila arenaria)

ידיד החולות

ידיד החולות (Ammophila arenaria) גדל בראש כמה מהדיונות בחולון. צמח זה אנחנו פוגשים לרוב קרוב לים, איפה שהוא נמצא בחזית החולות. במרחק רב יותר מהחוף מהווה ידידי החולות את צמח החלוץ הראשון בתהליך ייצוב החולות. רק אחרי שהוא יצר סביבו אי קטן, יכולה הלענה החד-זרעית להתיישב ולהביא את החולות למצב מיוצב-למחצה. בשלב הזה ידיד החולות מתנוון ונעלם.
באזורים עם דיונות פעילות, זאת לא בעיה: חולית אחת מתייצבת, אך חדשות נוצרות, ועם הזמן הן מכסות אותה בחול נודד חדש, בו ידיד החולות יכול להתחיל שוב בתהליך הסוקצסיה.
בישראל תהליך זה נפסק לא מכבר, עקב סלילת כבישים ובניית בתים החוסמים את מעבר החול מהחוף אל הדיונות. חולות חולון כבר לא נודדים.
אז איך ידידנו שורד?
אבוי! בזכות הטרקטורונים.
אנחנו בדרך-כלל אומרים כאן דברים מאוד רעים על רכבי שטח שמשתוללים בחולות והגבעות שלנו. ובצדק! הם רומסים צמחים ודורסים בעלי-חיים, שלא לדבר על זיהום האוויר והרעש. אבל דבר אחד עומד לזכותם: הם הם שומרים על החוליות שלהם נקיות מצמחייה ומדמים מצב של חולות נודדים.
האם אני מציע לתת להם להמשיך לנסוע בחולות? לא. אבל אחרי שנצליח לסלקם, החולות יזדקקו לתחליף.
אני יודע שלפחות חלק מהחולות של חולון מתוכנן להישמר, ושם נצטרך למנוע ייצוב מוחלט. הכנסת כבשים יכולה להיות אפשרות. ואולי עדיף פיתרון ציורי וקלאסי אף יותר: גמלים. הם בהחלט יוכלו להשתלט על הצמחייה הקשה ביותר, ובו-זמנית יוכלו להיות סמל למקום, ומקור לא אכזב של קקי עבור הזבליות.
אל תפסלו על הסף. למען ידיד החולות.
חולות חולון, 8.2023

bottom of page