top of page

(Artemisia monosperma)

לענה חד-זרעית

איפה שהחולות עוד נודדים, הלענה החד-זרעית (Artemisia monosperma) עדיין עושה את מה שהיא טובה בו: להיקבר בחול. הכיסוי מעורר את הצמח להתחדש, ולהמשיך לשלוט בנוף. עם עצירת החולות, הלענה מוחלפת במהירות בידי צמחים גדולים וחזקים ממנה, דוגמת רותם המדבר.
הדיונה הגדולה, אשדוד, 7.2019
***
הלענה החד-זרעית (Artemisia monosperma) פורחת בסתיו, ומהווה בעונה זו את אחד הפורחים היחידים בסביבתה. היא שייכת למשפחת המורכבים - בדומה לחמנית, שתפרחותיה מבשילות מאות זרעים. אבל בתפרחת הלענה שלנו פרחים בודדים, המבשילים לרוב זרע אחד (לעתים רחוקות, שניים). על שום זה ניתן לה תואר המין שלה בעברית, ובשפה המדעית.
על אף התפרחות הצנועות, שלא תמיד מובחנות על-ידי מטיילים, הלענה החד-זרעית מהווה יצרנית מאסיבית של אבקה, הנישאת באוויר. בעונה זאת ניתן לאסוף גרגרי האבקה של צמח חופי זה אף במיקומים מרוחקים, דוגמת ירושלים.
פארק השרון, 10.2023
***
הלענה החד-זרעית (Artemisia monosperma) היא צמח חולות, המותאם להסתגל לשינויים במפלס הקרקע. שורשיה עמידים לחשיפה, בעוד שענפיה עמידים לקבורה בחול. משהחול מכסה את הלענה, היא מגדלת מענפיה ייחורים חדשים, המגיחים אל-פני השטח. לעתים רחוקות גדלה הלענה החד-זרעית כצמח של מעזבות וצדי דרכים. בתנאים אלה היא יכולה להגיע לממדי שיח גדול. כאן אין לה אתגרים של שינוי פני הקרקע, אך נראה שקשה להיפטר מהרגלים ישנים, כפי שאפשר לראות בתמונה הזאת: שיח הלענה הזה מצמיח ייחורים חדשים, כאילו היה קבור - אבל הוא לא. הוא צומח במזבלה ישנה ונהנה מתנאים טובים בהרבה מאחיו אשר בחולות.
לו היו לפעמים קוברים אותו, לפחות קצת, בוודאי היה מאושר.
תל-פנורמה, תל-אביב, 1.2022

מקור:

bottom of page