top of page

(Arthonia atra)

ארתוניה

מה זה?
זה כלום.
אבל בטבע אין כלום.
כבר הרבה זמן שאני מסתכל על עצים מתים שמכוסים במגוון יצורים - פטריות, חזזיות וטחבים. ולפעמים אני מוצא כתם שלא מיושב בשום דבר. סתם עץ חשוף. אבל מניסיון אפשר להגיד שאם שום דבר שאני מכיר לא התיישב שם, סימן שנמצא שם משהו שאני לא מכיר.
אני גם מתעניין בחזזיות במשך שנים רבות, אבל רק לאחרונה אזרתי את האומץ להכירן יותר לעומק. בחודשים האחרונים חיפשתי תמונות של החזזיות הידועות מישראל, ושם ראיתי גם כאלה שיש להן גופי-פרי מוארכים, שנראים כמו "סימני החריכה" שאני רואה לפעמים על עץ מת.
משהייתי מודע להן, לא עבר זמן רב עד שמצאתי כמה, על גדם של איקליפטוס, בגבעות הכורכר. המין בתמונה הוא Arthonia atra. יש לו יצע דקיק, שקשה להבדיל מעץ חשוף, וגופי-פרי שחורים מוארכים, לפעמים מסועפים. חזזיות כאלה, עם "שרבוטים" עליהן, מכונות "חזזיות כתב סתרים". אני לא יודע אם ניתן שם עברי (המין לא מופיע בספר של גלון וגרטי).
החזזית שבתמונה היא מין אפיפיטי, כלומר גדל על צמחים. העדפותיה שונות משל החזזית האפיפיטית הנפוצה, צבעונית הבוסתן. בעוד הצבעונית היא חובבת של ענפים, Arthonia atra גדלה נמוך על הגזע, על קליפות עצים זקנים ועל עצים מתים, לעתים בתנאי צל חלקי.
אף שאיננו רואים את היצע שלה, כמובן שגם מין זה מכיל תאי אצה העושים פוטוסינתזה. באופן מעניין, האצה כאן שייכת לסוג Trentepohlia, הידוע ביכולתו לצמוח באופן עצמאי על גזעי עצים, במושבות הנראות ממש כמו חזזית כתומה ושעירה. אפקח עין ואדווח אם מצאתי.
אז עכשיו אנחנו יודעים מה הכתמים החשופים הללו על גדמי העצים.
תגליות נוספות בהמשך.

גבעות הכורכר, נס-ציונה, 1.2024

bottom of page