top of page

(Blumeria graminis)

קמחון החיטה

קמחון החיטה (Blumeria graminis) הוא פטריית שק (כמו הגמצוץ והפזיזה) החיה כטפילה אובליגטורית על צמחים ממשפחת הדגניים. אף שהוא נחשב למין יחיד בסוגו, קיימות בו "צורות מיוחדות" (Formae Speciales, מונח לא מחייב הדומה לזנים או מופעים בטפילים), המתמחות בקבוצות מינים מסויימות. לכן, שעורה חולה הגדלה באחו לאו דווקא הולכת להדביק את שיבולת-השועל הבריאה לידה.
מין זה מהווה מזיק חשוב בשדות דגן, במיוחד בחיטה, המניבה יבולים נמוכים בעודה מודבקת. השדות האחידים והצפופים בהם אנחנו מגדלים את יבולינו מהווים סביבה נוחה ליצירת מגפות. אחת הדרכים בהן נלחמים בקמחון היא על-ידי הגדלת מרווחי הזריעה, ובכך הקטנת מקדם ההדבקה.
הצלחתו של הקמחון מרשימה במיוחד לאור כך ש-90% מהגנום שלו מורכבים מטרנספוזונים (transposons)* - רצפים טפיליים שברובם לא מביאים תועלת ליצור. כלומר, בהיותו טפיל המנצל משאבים של אורגניזמים אחרים, חלק גדול ממשאבי הקמחון הולך לשכפול גנים "אוכלי חינם" מהם אינו מצליח להיפטר.
יער אוסישקין, כפר-סבא, 1.2023
*הגנום האנושי מכיל 44% טרנספוזונים. שזה עדיין המון.

bottom of page