top of page

(Bryum dunense)

טחובית חולות

ניואנסים, רבותיי! ממש בצד נקיקי הטחבים, עתירי האצות והשרכים, מתקיים עולם כמו-מדברי של סלע כורכר חשוף. בין השניים לפעמים מפריד מרחק של פחות ממטר, אבל בעוד האחד הוא עולם ג'ונגל של לחות מתמדת ואור רך, השני הוא צרוב-שמש ויבש כמעט תמיד. גם בו צומח טחב - טחובית החולות (Bryum dunense) בעלת המנבגים המבשילים באדום עמוק. הטחובית שם לא בגלל הלחות, אלא כי על הסלע אין לה תחרות עם צמחי פרחים, מלבד המחטנית המשובלת (Ifloga spicata), המלכה הננסית של מדבריות החול.
אף שהגענו לביו-בליץ מיד אחרי הגשם, משטחי הכורכר כבר היו יבשים וחמימים, והטחובית נראתה שחומה ורדומה. ורק לחשוב על כך שמה שמפריד בין משטח הסלע והנקיק הוא ניואנסים קלים של עומק הקרקע, נטיית פני השטח וכיסוי צומח. אלוהים, כידוע, הוא בפרטים, וזה האלוהים שאחראי ליצירת שני עולמות הפוכים במרחק צעד זה מזה.
גבעת האירוסים, ראשון-לציון, 3.2021
***
טחובית החולות (Bryum dunense) היא טחב חובב יובש, הגדל במרבדים גדולים על חול וכורכר, ועושה זאת לא רק במישור-החוף, אלא גם במדבר. אחד האופנים בהם היא מצליחה לשגשג בבתי-גידול יובשניים הוא על-ידי כניסה לפעילות עוד לפני תחילת הגשמים. מחקר* שנערך במערב הנגב הראה כי התפתחותו של צמח זה מתחדשת כבר בסתיו, כאשר האוויר המתקרר משרה התעבות טל כבד בבקרים. הטל מספיק עבור טחובית החולות לשם התפתחות אברי-המין, כך שהם כבר בשלים בבוא הגשמים. טחובית החולות היא צמח דו-ביתי, כלומר, ישנם צמחי זכר ונקבה נפרדים. כדי לבצע הפריה, תאי הזרע צריכים לשחות מתוך אברי המין הזכריים, להגיע לצמח נקבה ולהפרות את תאי הביצה שלו. כל זה צריך להתרחש כאשר קרום של מים מכסה את הצמחים ואת הקרקע ביניהם. רק אחרי ההפריה ביניהם גדלים המנבגים (כמו אלה בתמונה), המקבילים לפירות בטחבים (אם כי ההקבלה אינה שלמה). כל ההפריה וגידול המנבגים צריכים לקרות בזמן עונת הגשם הקצרה, כך שזה עוזר שלפחות אברי המין מוכנים עם פתיחת העונה.
מכיוון שהתנאים להיווצרות מנבגים אינם שכיחים במדבר, טחוביות הגדלות בתנאים לא אופטימליים - מוארים או מוצלים מדי - נוטות לא לייצר מנבגים, אלא להשקיע ברביה א-מינית.
במישור-החוף התנאים שונים מאשר בנגב, עם הרבה פחות טל והרבה יותר גשמים, כך שייתכן שבמקומותינו אין הטחבים הללו מתעוררים אלא עם היורה. גם המחיר של ייצור המנבגים אינו כה גבוה, כי האדמה נשארת לחה ומכוסה בקרום מים לאורך זמן. מסיבה זו נוכל לראות בחודשים הקרובים כמעט את כל צמחי הנקבה של טחובית החולות מציגים לראווה את מנבגיהם, מבריקים באדום בשמש של האביב הצעיר.
שדה השפה, מרחבי-רחובות, 1.2022

*

bottom of page