top of page

(Butomus umbellatus)

בוציץ סוככני

במהלך התקופה החמה מתמלאת בריכת יער בפריחה שופעת של בוציץ סוכני (Butomus umbellatus), שמלבד כך שהוא צמח יפהפה, הוא גם מין בסכנת הכחדה בישראל. היום ניתן למצוא אותו בבריכות חורף וביצות בשרון ובצפון הארץ, אם כי מספריו מתמעטים עקב הרס והתנוונות של אותם בתי-גידול. מחוץ לישראל מדובר במין די נפוץ, הגדל לרוחב החגורה הממוזגת של אירואסיה. הוא אף פלש לבתי-גידול מתאימים בצפון אמריקה, אליה הובא כצמח נוי.
אם תמהתם לאיזו משפחה שייך הבוציץ - מאמציכם היו לשווא. זהו מין יחיד במשפחת הבוציציים, והוא מהווה רק קרוב משפחה רחוק של משפחת כף-הצפרדע ומשפחת המימוניים, החולקות איתו את בית-הגידול המימי והסימטריה המשולשת של הפרחים.
ניתן לראות את הבוציץ כמייצג שלב מוקדם באבולוציה של עשבי ים, הנכללים גם הם בסדרת כף-הצפרדע.
בריכת יער, 9.2022
***
לא רק פרחיו של הבוציץ הסוככני (Butomus umbellatus) הם נאים. פירותיו חביבים למראה גם הם, אולי הודות לסימטריה המשולשת, הנשמרת גם בשלב זה של מחזור הרביה. כל אחת מששת מפוחיות הפרי התפתחה מאחד מעלי השחלה של הפרח, והיא מכילה עשרות זרעים. הדמיון החיצוני לנושאי מפוחיות אחרים, כמו קצח ודורבנית, הוא תוצאה של אבולוציה מתכנסת.
בריכת יער, 9.2022

bottom of page