top of page

(Capsella bursa-pastoris)

ילקוט הרועים

ילקוט הרועים (Capsella bursa-pastoris) הוא צמח נפוץ וקל לזיהוי, בזכות תרמיליו דמויי-הלב. מקורו כנראה באזורנו, אך הוא נפוץ ברחבי העולם הישן כבר בעת העתיקה, וכיום תפוצתו קוסמופוליטית. עקב נגישותו וקלות גידולו, הוא משמש לעתים כצמח מודל במחקרים. תוך-כדי העבודה הרבה איתו גילו שזרעי צמח זה מושכים אליהם תולעים עגולות (נמטודות), שנדבקות לריר המצפה את הזרעים ומתות. מחקר שפורסם לאחרונה טוען כי זוהי צורה ראשונית של טריפה, ושהתולעים המתות מעשירות את סביבת הזרע בחומרי מזון ועוזרות לו לנבוט ולהתפתח. עוד לא ברור מה גורם לתולעים להימשך לזרעים ומה מאפשר להן להידבק בכזאת קלות. כתמיד, נותר לנו עוד הרבה לגלות לגבי חייהם של היצורים בעולמנו - גם אם מדובר בנפוץ שבצמחים.
כפר-סבא, 12.2020

המחקר:

bottom of page