top of page

(Chalcides sepsoides)

נחושית חולות

לזחול...ללכת...לזחול...ללכת...

נחושית החולות (Chalcides sepsoides) היא חומט בעל רגליים קטנות, אך פונקציונליות. היא מסוגלת להחליף בין דגם הזחילה הנחשוני, המאפיין זוחלים חסרי רגליים, לדגם של צעידה בו, ככל הנראה, היא אפילו מנתקת את הגחון מהמצע לזמן קצר.

מעניין יהיה לגלות מה גרם ללטאה שהשאירה את העקבות הללו לזגזג כך בין סגנונות תנועה.

בנוסף לעקבות הנחשונית, ניתן לראות בתמונה עקבות עכביש.
חולות חדרה, 9.2022

bottom of page