top of page

(Chthoniidae)

"זוטקרבים קדומים"

גם זוט עני.
מוקדם יותר היום העליתי פוסט על זוטקרב שנאסף בביו-בליץ האחרון בשמורת השיטה. הנה זוטקרב נוסף שנאסף באותו היום, אבל אחד מאוד שונה:
המשפחה הפעם היא Chthoniidae. זוהי משפחה קדומה של זוטקרבים, המופיעה לעתים מאובנת בענבר מהקרטיקון. משפחה זו גם מיוצגת על-ידי מינים רבים החיים במערות, כולל מין אחד שהתגלה במערת איילון, ברמלה. בין מאפייני המשפחה הבולטים נמצאים המלקוחיים המרשימים, והראשחזה בעל צורת הטרפז המתרחב מקדימה.
ה- Chthoniidae הם בין הזוטקרבים המעטים להם אין בלוטות ארס, שכן משפחה זו התפצלה מהשושלת הראשית לפני שתכונה זו התפתחה. כמו לכל הזוטקרבים, הם טווים משי, המשמש ליצירת מסתור להתנשלות וגידול צאצאים. ידוע לפחות על כמה מינים מהמשפחה בהם האבקועים הם חסרי ישע, והם נשארים במטווה תחת השגחת אמם, עד שישלימו מחזור התנשלות אחד. יכול אף להיות כי האם מאכילה את צאצאיה בזמן הזה, ממש כשם שהיא מזינה את הביצים בנוזל דמוי חלב בתקופת הדגירה.
שמורת שיטה מלבינה ישרש, מרחבי-רחובות, 4.2022

bottom of page