top of page

(Circaetus gallicus)

חיוויאי

מספרים כי במכלאת העופות הדורסים בגן החיות התנ"כי - זאת שאין בה מחיצה בין העופות למבקרים - היה חיוויאי נחשים (Circaetus gallicus) אחד שנהג לשבת על המעקה בכניסה, והיה בוהה בעיניו הצהובות הענקיות בכל הנכנסים. בתגובה, ההורים היו מושכים את ילדיהם קרוב אליהם, מפחד שהדורס ינסה לטרוף אותם.
איני מאשים את ההורים. החיוויאי הוא דורס גדול - בגודלו של עיט (אם כי הוא קרוב יותר לנשר) והקרבה הפתאומית אליו יכולה ליצור חוויה מלחיצה. אבל אנשים, בכל גיל, לא נמצאים בתפריט שלו. עוף זה מעדיף לאכול זוחלים, ומתמחה בנחשים. הוא מקנן בארצות בעלות קיץ חם (דוגמת אזור הים התיכון ומזרח אירופה), בהן אוכלוסיות זוחלים גדולות. בסתיו נודד חיוויאי הנחשים אל אפריקה, וחולק יבשת זו עם חמשה מיני חיוויאי אחרים. זה יכול להסביר את סיבת חזרתו לצפון, שם הוא נהנה מבדידות טקסונומית מזהירה.
אף כי מין זה מקנן בישראל, הוא אינו עושה כן במישור-החוף. הסיכויים הכי גדולים שלנו לראותו כאן הם בעונות הנדידה, בעודו חולף במספרים גדולים בשדותינו.
ביצת פולג, 8.2023

bottom of page