top of page

(Cressa cretica)

ערר כרתי

צמחי מלחות הם חבורה מוזרה של מינים ממשפחות שונות, שהצליחו להסתגל לבית-גידול קשה זה. מי שכבר שייך למועדון הנ"ל מקבל לעתים תפוצה רחבה: פרס ראוי למין שעבר תהליך אבולוציוני קשה.
הערר הכרתי (Cressa cretica) הוא צמח ממשפחת החבלבליים, הנפוץ במלחות לחות ויבשות רחבי הארץ, ובכל ארצות הים התיכון. כפי שניתן לראות, עשב ננסי זה אינו דומה לשאר בני משפחתו המיוצגים בארץ (לפופית, חבלבל וכשות) והוא מזכיר בצורתו דווקא צמחי מלחה אחרים, כמו האפזרית המלוחה. משמח לראות שעל אף שבתהליך ההסתגלות לסביבה המלוחה עבר הצמח הקטנה משמעותית גם של העלים וגם של הפרחים, הוא נשאר חינני מאוד.
עמק זבולון, 8.2020

bottom of page