top of page

(Cyperus capitatus)

גומא הקרקפת

לא אינטואיטיבי.
הגומא (Cyperus) הוא על-פי רוב צמח מים. בישראל לבדה יש מעל עשרים מינים של גומא, הצומחים בשולי ביצות ונחלים, מגומא הפפירוס הענק, עד הגומא הננסי, שיכול להסתתר בקלות במדשאה.
נראה לנו פחות הגיוני לראות גומא בחולות, אך בסוג זה קיימים גם מינים שהסתגלו בדיוק לבית-גידול זה.
אולי החינני שבהם הוא גומא הקרקפת (Cyperus capitatus), הצומח בחולות החוף של ארצות הים התיכון. עליו הקשיחים ועבי-הקוטיקולה מראים הסתגלות לסביבת מחייתו, וגם שינוי עונת הפריחה מקיץ לאביב מצביע על הסתגלות למחזור השנה בבתי-גידול יובשניים, אך בצורתו הכללית הוא עדיין דומה מאוד לאבותיו אוהבי המים.
תל-מיכל, הרצליה, 1.2019

bottom of page