top of page

(Damasonium alisma)

דמסון כוכבני

כששקע הורד הצידוני, ליד עיינות, מתמלא בחורף, הוא מציף בשוליו חלק קטן משדה תבואה סמוך. בעוד שהביצה המרכזית מלאה בעיקר בעשבים גבוהים (קנה, אגמון, בצעוני), פיסת השדה המוצפת מכוסה מרבד של דמסון כוכבני (Damasonium alisma).
הדמסון הוא צמח מים אמיתי, הנובט מתחת למים ומגדל עלים צפים בעונה הגשומה. כשבריכת החורף מתייבשת, הדמסון מגדל נוף חדש, של צמח יבשתי, ומתחיל לפרוח.
מחקר שבדק את השפעת החריש על הדמסון הכוכבני מצא כי זרעי הצמח שורדים את הקבורה בקרקע, ושעיבוד הקרקע יוצר למעשה בנק זרעים של דמסון, שאינו מפותח בקרקעות של בריכות בלתי מופרעות. עם זאת, רבים מהזרעים נקברים עמוק מדי לנביטה, ולמעשה תלויים בחריש של השנה הבאה, שיחשוף אותם שוב.
מכל מקום, הדמסון הכוכבני משגשג יותר מכל בבריכות העוברות עיבוד חקלאי - כנראה מכיוון שהטיפול בקרקע מסלק תחרות מצמחים רב-שנתיים גבוהים, המצויים בבתי-גידול טבעיים יותר. רווח זה מפעולות האדם הוא מעניין, שכן הדמסון גם סבל מידינו לא מעט, והתמעט בישראל ובעולם עקב הרס בתי-הגידול הלחים.
יחסים עדינים כאלה בין הטבעי למלאכותי הם משהו שטרם הוסדר בישראל. אני מקווה שבעתיד יוקמו במישור-החוף שמורות ביוספריות, בהן השמירה על הטבע תורחב גם למקומות המעובדים והמיושבים, ותאפשר שגשוג של מינים כמו הדמסון הכוכבני.
שקע הורד הצידוני, עיינות, 6.2023

מקור:

bottom of page