top of page

(Datura inoxia)

דטורה נטויית-פרי

ההלקט הקוצני של הדטורה נטויית-הפרי (Datura inoxia) נפתח בהתייבשו ומשחרר את הזרעים לנשור. אז גם אפשר לראות את הדמיון המבני לענבות העסיסיות בהן היו מצויידים אבותיו של צמח זה, שכן פירות כמו של העגבניה או הפלפלת הם המצב הקדום במשפחת הסולניים. ממש כמו בעגבניה ניתן לראות שהזרעים גדלים על שליה מרכזית, המחוברת לדפנות הפרי ומחלקת אותו למגורות.
הלקטים התפתחו בצמחים שונים: פרג, צבעוני, לוע-הארי ורבים אחרים. בכל פעם בה מתפתח הלקט, הוא בנוי באופן אחר, בהתאם לחומר המוצא איתו האבולוציה הייתה צריכה לעבוד.

רעננה, 9.2021

פרחי הדטורה נטוית-הפרי (Datura inoxia) נפתחים עם שקיעה, בהכנה להאבקה לילית על-ידי רפרפים. לדבורי-הדבש (Apis mellifera) יש פחות משעה לאסוף אבקה מהדטורה, לפני שיחשיך ויהיה צורך לחזור לכוורת, לישון. הן לא מבזבזות את ההזדמנות ומתנפלות על השיחים הרעילים ברעש גדול. פרחים אלה לא מותאמים לדבורים, שלעתים מתקשות לצאת מהם, ואפילו לא מסוגלות להגיע לצוף!
לשאלתכם "האם זה מרעיל את הדבש?" הדעות חלוקות. יש מקרה של הרעלה מדבש צרעות* שהכיל חומר מדטורה, אבל לא מצאתי דבר דומה לגבי דבש דבורים, ובהתחשב בשכיחותן של דטורות והאהבה של דבורים אליהן, כנראה היינו צריכים לראות הרבה מקרי הרעלה אם ביקורי דבורים בחצוצרות הלבנות היו מתבטאים בשילוב האטרופין והסקופולמין בתוצרת.
חדרה, 8.2021

bottom of page