top of page

(Echinops philistaeus)

קיפודן פלשתי

הקיפודן הפלשתי (Echinops philistaeus) הוא צמח חולות רב-שנתי הפורח בחודשי הקיץ. תפוצתו משתרעת בחופי צפון סיני, דרך חולות הנגב המערבי, וצפונה, בחולות החוף, עד הירקון. קיפודן זה גדל בעיקר על מדרונות של חוליות ומהווה מרכיב בתהליך הייצוב של החולות. בעודו משגשג בחולות מיוצבים-למחצה, הקיפודן הפלשתי מתנוון ונעלם מחולות מיוצבים לחלוטין, דוגמת הנוף הנוצר בעקבות פלישת השיטה המכחילה.
חולות חולון מהווים כיום את נקודת תפוצתו הצפונית של מין זה בעולם (ולא רק של מין זה!). מצבם הטוב יחסית של חולות חולון מאפשר לקיפודן הפלשתי להמשיך לצמוח בשטח מנותק זה גם היום. לא ברור אם יתקיימו תנאים לגדילת הצמח בשטח שיישאר אחרי שתנופת הבנייה תמצה את עצמה בשטח זה (ולפני שתגיע תנופת הבנייה בשמורות הטבע, כמה עשורים אחרי זה).
חולות חולון, 7.2022

מבוסס על המאמר:

bottom of page