top of page

(Elanus caeruleus)

דאה שחורת-כתף

דאה שחורת-כתף (Elanus caeruleus) הוא דורס קטן, בעל מראה שאין לטעות בו. עד לא מזמן הייתה הדאה מבקרת נדירה בישראל, אך בשנים האחרונות החל מין זה לקנן בארץ - תחילה בעמק החולה ואז באזורים אחרים. הדאה בתצלום היא הראשונה שאני רואה במישור החוף. לפי תצפיותיי היום (רביעי) היא השתלטה על שדה באזור הנופש המטרופוליני נס-ציונה/רחובות ונמצאת בריב מתמיד עם בז מצוי החי באותו תא השטח.
בתמונה ניתן לראותה עם טרפה, כנראה עכבר, אותו תפסה רגע לפני כן, בשדה התבואה.

נס-ציונה, 1.2017
***
תת-משפחת הדאות (Elaninae) היא הענף הקדום ביותר של משפחת הנציים - אותה משפחה עליה נמנים מרבית דורסי היום (נצים, עיטים, נשרים וכו'). תת-משפחה זו, שהדאה שחורת-הכתף (Elanus caeruleus) היא נציגתה הישראלית, כוללת ששה מינים בלבד, הנפוצים באזורים החמים של העולם. כל הששה קטנים ודומים לבזים במידה כזאת, שאחד מהם סווג במהלך ההיסטוריה כשייך למשפחת הבזיים. כשצופים בדאה בשדה, הדמיון ניכר, בין השאר, בהתנהגות הרפרוף, המזכירה את שיטת הציד של הבז המצוי.
כיום אנחנו יודעים כי הבזים לא שייכים לסדרת דורסי היום, אלא לסדרה נפרדת (יחד עם הקרקרות של דרום אמריקה), הקרובה לתוכאים וציפורי-השיר. הדמיון בין הדאות והבזים - ובין סדרת הבזאים לסדרת דורסי-היום בכלל - מרמז על כך שסדרות אלה התפתחו בבידוד גיאוגראפי אחת מהשנייה, כך שהן מילאו את אותן גומחות אקולוגיות. ההתפתחות כנראה חלה ביבשות נפרדות, אם כי כיום אי אפשר להגיד איפה בדיוק, מכיוון ששתי הסדרות השיגו לא מכבר תפוצה קוסמופוליטית.
מעניין לציין כי כאשר קבוצות שעברו התכנסות אבולוציונית נפגשות, אחת לרוב מכחידה או לפחות דוחקת את השנייה בצורה משמעותית. אצל דורסי-היום והבזאים זה לא ממש קרה. שתיהן הוכיחו את עצמן כקבוצות מצליחות אבולוציונית המותאמות בצורה מיטבית לגומחותיהן.

כפר-סבא, 10.2020
***
דאות שחורות-כתף (Elanus caeruleus) הן עופות טריאוריאליים, במיוחד הזכרים. זה עוזר לנו לאתר אותן, שכן פרטים יישארו לרוב באותו אזור. זה גם מרמז על כך שכשרואים שתי דאות זו בקרבת זו, אלה לרוב יהיו בני זוג, או הורה וצאצא. לדאות אין עונת רביה מוגדרת, כך שכנראה ניתן לצפות בזוגות ובפרטים מתבגרים לאורך השנה. במקרה של הורה וצאצא, הסבירות הגבוהה היא שההורה שנפגוש הוא זכר, שכן הנקבות נוטות לנטוש את הטריטוריה לפני שהפרחון הגיע לעצמאות, כך שהאב מטפל בו לבד אחרי היציאה מהקן.

גבעת החרובים, מרחבי-רחובות, 2.2022

bottom of page